Комисията по земеделие в Народното събрание прие като основателни няколко предложения на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА), научи Агри.БГ. Браншовата организация беше изслушана относно процедурата в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за отдаване под наем или аренда на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти с регистрирани пасищни селскостопански животни.

Ще има ли промяна в начина на разпределение на държавни и общински пасища?

Комисията прие като основателни три предложения:

На първо място предимство да стане уседналостта.

”Тук се има предвид, че на първо място ще бъде оземляването на местните животновъди, а едва след това ще се пристъпва към разпределяне на чужди такива”, коментираха от НОКА за Агри.БГ.

На второ място е задължителното обявяване на списъци във всяко населено място с наличните животновъдни обекти на територията му, вида и броя животни в съответния животновъден обект, както и кой стопанин колко пасища получава.

И на последно място, Комисията счете като основателно предложението на НОКА да се предвидят санкции за длъжностните лица, които не изпълняват процедурите по отдаване на мери и пасища.

Какво следва оттук нататък?

“Другата седмица следва да внесем официално предложенията и от Министерство на земеделието, храните и горите да дадат становище по тях. Важното е, че на прима виста депутатите от всички партии са съгласни с предложенията и да се върви в тази посока”, коментира Симеон Караколев, съпредседател на НОКА пред Агри.БГ.