Прибраната пшеница от новата реколта се очаква да бъде между 5,9–6,2 млн. тона. Вероятността за това е 45%. Средните добиви се прогнозират да бъдат малко по-високи от тези за последните 5 години – около 5,30 тон/ха, посочват анализаторите от Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA).

Гласувайте: Ковид помощта ще ви даде ли глътка въздух?

В Сeвероизточна и Северна централна части на страната се очаква по-добра производителност заради по-високите валежи през критичния месец април. На другия полюс са Югоизточният и Южен централен райони, където сушата предполага по-голям риск от намален добив от обичайното. 

Текущата прогнози на JRC Mars e добивът на пшеница да е 5,2 тон/ха, което е с 13% под миналогодишния.

При ечемика от новата реколта добивът засега се очертава да бъде 4,9 тон/ха. Прибраните обеми при ечемика се очакват да достигнат 580 хил. тона. JRC Mars оценява добива на 4,86 тон/ха, което е с 9,7% надолу на годишна база.

Средните добиви при рапицата се прогнозират да бъдат около 2,75 тон/ха. Общото количество на събраната рапица за 2022/23 г. се изчислява на 380 хил. тон, което е приблизително еднакво с нивата от 2021 г. Прогнозата на JRC Mars е за добив от 2,77 тон/ха, което е с 2% надолу на годишна база.

Прогнози за средни изкупни цени за пазарната 2022/23: Пшеница ще се изкупува на 710 лв./тон, ечемик – 620 лв./тон, рапица – 1300-1400 лв./тон. 

Пазарът през тази година до голяма степен ще се определя от световния инфлационен натиск и нагласите за засилено търсене срещу увеличаващите се цени.

По данни на Американския департамент по земеделие (USDA) новата реколта от пшеница в световен план се очаква да бъде 775 млн. тона, което е с 0,6% под рекорда от 2021 г. Сред големите износителки Украйна ще бъде най-засегната, като производството може да падне до 21,5 млн. тона и оттам износът да бъде 10 млн. тона. За сравнение количествата за 2021/22 г. достигнаха 19 млн. тона.