Организации на земеделски стопани и търговци на дребно ще могат да получат до 1 млн. евро за създаване на местни пазари в новия програмен период. Това е заложено в проекта на новата Програма за развитие на селските райони, посочи Светлана Боянова, председател на Института за агростратегии и иновации. Боянова беше лектор на семинар в Софийския университет, като разви темата „Фермерската продукция директно при клиентите – търсене и възможности“.
 
Подпомагането ще обхваща местни пазари, които са в обхвата на определението за къса верига на доставки. Това означава, че дейностите, както по обработката на продукта, така и по продажбата му на крайния потребител, се извършват в радиус до 120 км. от стопанствата на земеделските стопани, от които произлизат продуктите, включени в списъка на местния пазар. Разстоянието се определя от населеното място на местния пазар до стопанствата по националната или общинска пътна мрежа.
 
Предвижда се бенефициентите да са организации, съставени от земеделски стопани, търговци на дребно, които извършват своите дейности на територията, определена за един местен пазар. Предвижда се максималният размер на помощта за един местен пазар да бъде до 1 млн. евро.
 
Според Проекта на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. помощта се предоставя за създаване на къси вериги за доставка на храни по Приоритет 3: Насърчаване организацията на хранителната верига и управление на риска в земеделието и по-специално: Подмярка 16.4. „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки.“

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!