Колкото повече работни места осигуряват в стопанството си земеделските производители – кандидати по мярка 4.1 Инвестиции в земеделските стопанства, които осигуряват повече работни места, ще получават и повече толкова повече точки ще получават при оценка на проектите си, стана ясно след заседанието на Комитета по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони.
 
Подпомагането на проекти, осигуряващи допълнителна заетост в агросектора е сред приоритетите за оценка на проектите по мярка 4.1. 
 
Така 5 точки ще получават проекти в стопанства, които осигуряват до 5 работни места (включително), 8 точки ще се дават за над 5 до 10 работни места (включително) и максимумът от 10 точки ще се дава за над 10 работни места. 
 
Фермер.БГ припомня, че предложеният минимален размер от точки относно допустимост на заявленията за подпомагане по мярката Инвестиции в земеделските стопанства е 10 точки. 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!