До 1,5 млн. евро финансиране по новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 ще се отпускат за модернизиране на съществуващи и създаване на нови мандри. 
 
Аналог на досегашната мярка 123 на Програмата за развитие на селските райони в новата Програма ще бъде мярка 4.2, насочена към преработвателни предприятия от хранително-вкусовата промишленост.
 
Финансирането по мярката е до 50%, максималният размер на един инвестиционен проект може да бъде в размер до 3 млн. евро, което означава, че финансирането на един проект от ПРСР може да достигне до 1,5 млн. евро. 
 
ВИЖТЕ ВИДЕО ПО ТЕМАТА:

 
По мярката могат да кандидатстват преработвателни предприятия, както и да се създават нови такива. 
 
Важно място в мярката е отделено на подобряването на енергийната ефективност във вече съществуващи предприятия. Особено място ще се отдели и на иновациите – не само по отношение на оборудване с машини, но и иновации по подобряване на организационния процес, производствения процес, както и налагането на пазара на нови продукти. 
 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!