Продуктите за растителна защита да могат да се прилагат и чрез безпилотно въздухоплавателно средство (дрон), като при третирането с него да могат да се прилагат всички продукти, разрешени за употреба с наземна техника. 

Питаме ви: Какви са очакванията ви от Кирил Вътев като министър?

Това предвижда Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията, внесен от петима народни представители, а именно: Десислава Танева, Мария Белова, Ирена Димова, Георги Станков и Румен Христов.

В преходни и заключителни разпоредби те предлагат за неуредените въпроси, свързани с употребата на продукти за растителна защита с дрон, да се прилагат разпоредбите на закона и на актовете по прилагането му относно употребата на продукти за растителна защита с наземна техника.

В своите мотиви народните представители припомнят че в сега действащия Закон за защита на растенията са уредени само два вида пръскане – въздушно и наземно. Дроновете не могат да бъдат причислени към нито един от тях, което създава празнота в съществуващата правна уредба.

За разлика от въздушното пръскане, за което сега действащото европейско законодателство е въвело забрана, но позволява на държавите членки да допускат изключение от нея, пръскането с дрон има редица преиимущества, посочват депутатите. 

Освен това използването на дронове позволява пръскането да се извършва и през тъмната част от денонощието. Това намалява в пъти потенциалната възможност за вредно въздействие върху пчелите, допълват авторите на проектодокумента.

Не на това мнение са обаче пчелари, които определят предложението като безумно.

Те не са против пръскането с дрон да се уреди нормативно, но настояват то да се осъществява само нощем, което е технологично постижимо. 

„В момента безконтролното пръскане с дронове се извършва под ведрия и благосклонен поглед на БАБХ. Депутатите заобикалят правилата, като предлагат промени в Закона за защита на растенията. На практика услужливо се отменя изискването дроновете да подлежат на същия разрешителен режим като самолетите. И все пак това си остава въздушно пръскане!“, коментират от сектор „Пчеларство“ за Агри.БГ.