Започват семинари в градовете Плевен, Велико Търново, Добрич, Кърджали, Сливен, София за сътрудничество между общините и фермерите, като бенефициенти по европейските фондове.   Участници (целеви групи): В процеса на подготовката, реализацията и управлението на проектите има три основни групи: Бенефициентите – общините и фермерите, които са носители на отговорността за осъществяването на проекта и отчитането на направените разходи пред Управляващият орган на съответната оперативна програма; Проектантите, консултантите и надзорниците, които отговарят за качеството на техническите проекти, за прецизното съобразяване със заданието на възложителя и допустимостта на дейностите за постигане на целите на проекта. Изпълнителите и доставчиците – това са строителните фирми, които са отговорни за фактическата реализация на проекта. Освен теоретични познания, курсът предлага на участниците практическо занятие, по време на което ще могат да разработят конкретна апликационна форма за кандидатстване по ОП „Регионално развитие”, или „Програмата за развитие на селските райони”, както и да се запознаят с успешни практики по аналогични програми у нас и в други страни, членки на ЕС.   За датите и мястото на форумите в градовете Плевен, Велико Търново, Добрич, Кърджали, Сливен, София пишете на [email protected] Информационният бюлетин е doc файл.