1155 проверки на черупкови плодове – орехи, лешници и бадеми с български произход, извърши дирекция „Контрол на храните“ към Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) в цялата страна, съобщиха от пресофиса на агенцията.
 
 
В сезона на прибиране, преработка и засилено предлагане на тези хранителни продукти, контролните органи на БАБХ осъществиха тематична проверка на територията на всички области в страната. Тя включва обекти, извършващи дейности с черупкови плодове – производствени и пакетиращи предприятия, складове за търговия на едро и дребно, специализирани магазини и щандове с търговия на ядки, както и общински кооперативни пазари, където през есента търговията с черупкови плодове е по-интензивна.
 
27 са издадените предписания за отстраняването на установени нарушения в обекти за търговия на дребно и кооперативни пазари – черупкови плодове и ядки без документи за произход, пакетирани продукти с необявени данни за произход и некоректно етикетиране. Съставени са 10 акта за установяване на административно нарушение (АУАН).
 
Възбранени и насочени за унищожаване са около 9 кг орехови ядки. При проверките в производствените обекти е установено, че наличните черупкови плодове са предимно орехи, събрани от орехови градини на регистрирани земеделски стопани, за които са представени необходимите документи за произход на продуктите.
 
Проверките се правят с цел установяване спазването на законодателството за храните, в това число доказателства за произход на продуктите, прилагането на добри практики по време на съхранението и преработката на продуктите, както и проверки за съответствие с изискванията за етикетирането на храните, уточняват от агенцията.