Несъответствия в четири проби от млечни продукти в магазините са открили проверяващите от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). 

14 инспектори с COVID-19 в БАБХ Варна

Нарушенията са установени в Перник, като едното е за наличие на немлечни мазнини в една проба от сирене и несъответствие по физикохимични показатели в друга проба от сирене и в две от кашкавал.

За лабораторен анализ са взети общо 12 проби от млечни продукти, съобщават от Агенцията по храните. Те са изследвани за съдържание на немлечни мазнини, по микробиологични показатели и за съответствие с физикохимични показатели, заложени в технологичната документация на производителите.

В предприятията, произвели несъответстващите храни, са извършени проверки.

Временно е спряно производството на сирене в обекта, произвел продукта с немлечна мазнина. Така ще бъде, докато се отстранят нередностите. Съставен е акт по Закона за храните, като съгласно законодателството глобата е до 6 хиляди лева.

На предприятията, в чиито продукти има несъответствия с физикохимичните показатели, са дадени предписания. Дали те се спазват, ще бъде проверено на по-късен етап.