Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) проверява сигнали за предоставени недостоверни сертификати от доставчик на мляко по Училищните схеми. 
 
 
Това стана ясно от отговор на изпълнителния директор на ДФЗ Живко Живков на въпроси от Offnews във връзка с журналистическо разследване на медията. Според информацията сигналите за недостоверни сертификати са срещу производителя „Полидей-2“ ООД. 
 
„По постъпилите сигнали ДФЗ е извършил проверка и е отправил запитване към Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“ (ИА БСА) за удостоверяване резултатите от проверката. След становището на ИА БСА е установено, че сертификатите по ISO 22 000 и ISO 14 001 са издадени от организация, която не притежава акредитация за сертифициране, а сертификатът по ISO 9001:2015 е издаден под действаща акредитация, която впоследствие е спряна, като в този случай е необходимо изпълнение на процедура по надзор за удостоверяване на валидността, каквато процедура не е проведена“, посочва Живко Живков.
 
По случая с „Полидей -2“ ООД от ДФЗ са изпратили „сигнал към компетентен орган“ и сега се очаква отговор. От Фонда информират още, че тази фирма е одобрена да доставя мляко и млечни продукти на 310 учебни заведения по схемата за първи път.
 
„Уверявам Ви, че ДФЗ стриктно спазва европейското и национално законодателство и финансова дисциплина при администрирането и разходването на средствата на европейския и българския данъкоплатец“, завършва писмото на изпълнителния директор на Фонда.