В отговор на запитване от Върховната административна прокуратува, Българската агенция по безопастност на храните (БАБХ) съобщи, че продължава официалният контрол на всички работещи обекти за производство и търговия с храни. В същото време инспекторите се съобразяват с наложените мерки от Националния оперативен щаб за борба с коронавируса COVID-19.

Пример за подражание: Стопани удрят рамо в борбата с коронавируса

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев и експерти от БАБХ са изготили препоръки към всички бизнесоператори в сферата на хранителната индустрия с указания как здравните правила да се прилагат в различните обекти на производство, съхранение и търговия с храни.

За периода 16-27 март са извършени общо 3208 проверки в обектите за търговия на дребно и обекти за обществено хранене на терторията на цялата страна.

Един обект е затворен поради незадоволителна хигиена. 

Издадени са 35 акта за установяване на административно нарушение и 326 предписания. Насочени са за унищожаване общо 366 кг храни поради изтекъл срок на годност, неправилно съхранение или защото няма документи за произход.

Във вирусни времена: БАБХ с указания за работа в стопанствата

Най-често констатираните нарушения при проверките са по отношение на предлагане на храни с изтекъл срок на годност, неправилно съхранение, предлагане на храни с несъответствие в етикетирането и други. 

Контролният орган продължава редовните си проверки по Единния многогодишен национален контролен план, като се съобразява с допълнителните изисквания в условията на пандемия. 

На въпроса от Върховната административна прокуратура БАБХ отговори, че няма основание за промяна в графика на проверките и припомни извода на Европейския орган по безопасност на храните (EFSA), че храната не пренася коронавирусната инфекция.

На основание всички научни становища до момента БАБХ смята, че епидемията от COVID-19 не е основана на хранителни инфекции и не е причинена от храни.

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В УЕБИНАРА "АГРОПАЗАРИТЕ И COVID-19"

Социалната изолация и ограничаването на контактите между хората са основен фактор за прекъсване на възможността от разпространение на вируса сред населението. Инспекторите следят строго за спазване на личната хигиена на персонала и потребителите, използването на предпазни средства за защита и дезинфектанти, както и на необходимата дистанция между хората

За резултатите от осъществения контрол БАБХ уведомява Върховната административна прокуратура регулярно, съгласно указаните срокове.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Вижте къде са видео указанията за очертаване на площите в СЕУ

Мярка Covid-19: Авансово плащат част от обвързаната помощ?

НР3: Кога започва кандидатстването?