Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извършва проверки в обектите за производство и преопаковане на млечни продукти и на имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко във връзка с прилагането на променената през месец юли 2018 г. Наредба за хигиената на храните, съобщиха от пресцентъра на БАБХ, цитирани от Фокус.
 
 
От 19 юли 2018 г. производителите на мляко и млечни продукти и производителите, които разфасоват и преопаковат мляко и млечни продукти, не могат да извършват тези дейности в един общ обект, в който това се прави и с имитиращи продукти. 
 
В допълнение БАБХ припомня, че е изменена и Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти. Основните промени се отнасят към търговията на имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко. Те трябва да са опаковани в потребителски опаковки още на етап производство в предприятието и под тази форма да се предлагат в търговската мрежа на страната на отделни щандове или обособени места с надпис „Имитиращи продукти", на които не се предлагат млечни продукти. Тези изисквания ще се прилагат от 14 октомври 2018 г. 
 
 
На етикетите на имитиращите продукти, съдържащи в състава си мляко в непосредствена близост до наименованието на продукта задължително трябва да се посочва „Имитиращ продукт" и ясно да е обозначена съставката, която е използвана като частичен или пълен заместител на млечните съставки. Шрифтът на информацията трябва да е достатъчно четлив. Тези изисквания също ще се прилагат от 14 октомври тази година. 
 
 
Произведените имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко, чието етикетиране не отговаря на изискванията, могат да се предлагат на пазара до изчерпване на наличните количества, но не по-късно от 14.01.2019 г.
 
Инспекторите от БАБХ ще проверяват и готовността на обектите за прилагането на новостите в нормативните изисквания по отношение на Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти. След изтичането на предвидените срокове за адаптиране на производството и търговията на млечните и имитиращите продукти, съдържащи в състава си мляко предстоят и тематични проверки за изпълнението и спазването на разписаните в Наредбата правила.