От няколко месеца текат внезапни проверки в стопанствата във връзка със съмненията за виртуални животни. При поредната такава по сигнали на граждани в нарушение са хванати няколко ферми в Софийско.

Вижте индикативния график за Кампания 2021

Самата проверка протекла на два етапа. Първо, били инспектирани 3 животновъдни обекта, а след това още 9 обекта на 6 бенефициенти. В тях били заявени към 872 броя говеда, но на място липсвали 2/3 от тях - тоест 564.

Нарушения са установени и по мярка „Агроекология и климат“, направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“. При заявени общо 61 броя коне, нито едно не е открито на терен.

Данните бяха изнесени пред журналисти от земеделския зам.-министър Крум Неделков, който посети друг животновъден обект в село Боерица край Ихтиман. Първите показатели от проверката там показват спазване на изискванията.

На място присъства и изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ Борис Михайлов, който предупреди, че проверките ще продължат. "Имам съмнение, че не е без хора от нашето ведомство. Ще си получат заслуженото, мога да бъда сигурен", закани се той, цитиран от БНР.

Заместник-министърът припомни, че през лятото бяха инициирани проверки в шест области от Източна България. При тях в повече от 70 животновъдни обекта бяха проверени над 6700 животни. „Там също открихме фрапиращи нарушения. Всичко е отразено във ВеТис и ИСАК“, каза още той. След направения анализ бяха предприети мерки, включително нова идентификация на животните.

БАБХ извършва регулярни проверки по отношение на идентификацията и регистрацията на животните, като минимумът, който е заложен в наредбата, е 3% за едри преживни и еднокопитни и 5% от поголовието за дребни преживни животни. Подборът на животни се извършва на база предварителен риск-анализ по определени показатели, като има и проверки на случаен принцип. 

„Съотношението случаен принцип и риск-анализ е съответно 20% и 80%. Подобен подход се използва и от ДФЗ, където на база риск-анализа се проверяват 7.4% от бенефициентите и 2.6 % на случаен принцип“, обясни Крум Неделков.

По време на самите проверки се събира информация за регистрацията на животновъдния обект, за животните в системата ВеТис, удостоверенията и уведомленията, които са свързани с движението на животните, раждане, смърт и други събития, съобщиха от пресофиса на ресорното министерство.