78% от българите са на мнение, че достъпът до еврофондове трябва да бъде обвързан с върховенството на закона. Това показва социологическо проучване на Kantar за Европейския парламент, публикувано в "Политико".

Искане: Да не се удържат пари от фермери с директни плащания до 2 000 евро

Проучването е направено заради преговорите за следващия седемгодишен бюджет на Европейския съюз (ЕС), а данните показват, че повечето страни членки споделят мнението на Брюксел, че финансовата подкрепа трябва да бъде обвързана с върховенството на правото в отделните държави.

77% от хората казват, че искат средствата от ЕС да зависят от уважението на националните правителства към върховенството на закона и демократичните ценности, пише авторитетното издание.

В анкетата 43% от българите са посочили, че са напълно съгласни средствата от ЕС да се отпускат спрямо върховенството на закона, а 35% заявяват, че са по-скоро съгласни.

4% от сънародниците ни не са съгласни с това предложение, а 11 на сто са отговорили с „по-скоро не“. Хората, които не могат да преценят дали това предложение е добро, са 7 на сто от анкетираните.

36% от европейците са напълно съгласни с обвързването на средства от Брюксел  с върховенството на закона, а други 41% са по-скоро съгласни. Първенците по категорично изразено съгласие с това предложение са Люксенбург, Малта и Австрия, а чехите, унгарците и поляците са категорично против.

Пълното проучване трябва да бъде публикувано по-късно, но разпространените вече данни показват обща подкрепа за правилото "пари срещу законност".