Според Млечната обсерватория на ЕК изкупната цена на млякото в България вече е по-висока спрямо ЕС-13, съобщават от Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA)

Прогноза: Повече домати, по-малко пипер у нас

Средните цени за 2020 г. на кравето мляко ще паднат до 0,65 лв./л по данни на Националния статистически институт, като през втората половина на годината ще бъдат по-ниски отколкото през първата.

В таблицата долу ясно се вижда, че през месец април средните изкупни цени на сурово мляко у нас са по-ниски от тези в Европейския съюз (ЕС), но през юни нещата се обръщат – цените на запад се сриват, а при нас се снижават плавно.

При тенденциите за спад в цените най-рентабилно се оказва производството на кашкавали, следвани от маслото, а най-ниски остава доходността при сухото мляко.

Кризата с COVID-19 и повишаването на предлагането спрямо търсеното също нанесе щети на сектора. Натрупването на запаси през втората половина на 2020 г. ще окаже натиск надолу върху цените на млечните продукти. 

У нас за периода януари-май изкупеното мляко нараства с 6%. Има увеличение на производството на пресни млека (+759 т), сирена от краве мляко (+3731 т), сирена от краве мляко с растителни мазнини (+366 т).

Според доклад на Robobank за второто тримесечие прогнозата е за продължаващо увеличение на производство на краве мляко при регионите износители въпреки проблемите, свързани с времето и спада на изкупните цени.

В голяма част от северното полукълбо се наблюдава възстановяване на цените, дължащо се в голяма степен на държавна помощ, поради което се очаква забавяне в следващите месеци.