Цената на едро на свинско месо в България през миналата година бешеоколо 3 780 лв./т, а през тази година се очаква леко намаление до около 3 650лв/т, сочи прогноза на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA).
 
 
Средните цени на дребно през 2018 г. сепрогнозират да бъдат около 7.70 лв./кг, но акоограниченията пред международната търговия сеслучат, цените вероятно ще се окажат по-високи.
 
Общите очаквания за намаление на цените насвинското месо в ЕС през 2018 г. обаче може да сепреобърнат. САРА отбелязва възможността запреразглеждане на пазарните предвижданиявъв връзка с търговските ограничения между САЩ иКитай, като в Европа може да се наблюдаваувеличение на цените на свинското месо, което да повиши ибългарските цени в следващите месеци.
 
Общата консумация на пилешко месо безсубпродуктите през 2017 г. ще остане на нива над160 хил. т, като консумацията възлиза на 22.8кг/човек. Само за 10 години, консумацията напилешко в страната е скочила с 53% и това е най-големият ръст при всички меса в България. Вследващите години консумацията ще продължи дарасте с около 1.5% годишно.
 
Средното равнище на потребление на агнешкомесо на човек от населението през 2017 г. е едва1.3 кг, като около 81% от консумацията идвадиректно от стопанствата. В следващите годинисе очаква ръст до 2 кг/на човек.
 
От началото на настоящата година средната ценана „тежките” агнета в ЕС се увеличи с 20% всравнение със същия период на изминалата година и се очаква увеличение и на цените у нас, особено в следващите 1-2 месеца до 13.50-14.00 лв./кг на дребно.
 
 
През март 2018 г се засилиха сътресенията в либералния световен търговски модел зарадинарасналите мерки на протекционизъм ивъвеждане на различни мита върхувъншнотърговския обмен.
 
Това създаванесигурност и на земеделските пазари. Катореакция на въведените мита от САЩ върхукитайския внос, Китай планира да въведе отначалото на април 2018 г. 25% мито върхуамериканския внос на свинското месо.
 
Ако процесите се задълбочат, ефектите може да преминат и към други селскостопански пазари – зърнени, маслодайни култури и мляко, като влиянията върхуевропейското и българско земеделие ще бъдат разнопосочни в зависимост от вида на продуктите.
 
 
През първите два месеца на 2018 г. глобалният индекс на цените на месото на ФАО задържа стойностите си с около 5% над нивото за същия период на предходната година. Увеличението е резултат от ръста на цените на говеждо и агнешко месо.
 
Цените на птичето месо бележат спад за четвърти пореден месец под натиска на увеличения световен износ. Ограниченото световно търсене задържа растежа на цените на свинското месо в САЩ и Бразилия, докато в ЕС е отчетено известно повишение.
 
Нивото на цените на едро на пилешкото месо средно за държавите-членки на ЕС от началото на годината превишава отчетеното през същите месеци на 2017 г. Увеличението през месец март е с около 3% на годишна база. Прогнозите са за растеж на производството, стимулирано от повишената консумация.
 
Според оценките на USDA, производството на пилешко месо в Бразилия ще достигне 13.5 млн. тона през 2018 г., което означава ръст с 2.6%. Увеличението на изнасяните количества ще е по-слабо – около 1.5%, поради очакваните търговски ограничения от страна на ЕС и Китай. Свиването на вноса на пилешко месо от Бразилия, която е основен доставчик на пазара в Европа, ще поддържа по-високо равнището на цените на едро.