Провали се поръчката за избор на изпълнител за борба с градушките по самолетен способ, съобщиха от Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ (ИАБГ).

Само три самолета ще борят градушките на североизток

Единственият участник в процедурата за „Осъществяване на пилотен проект за дейности по противоградова защита със самолетен способ за противоградови въздействия (засев) на потенциално градоопасни облаци на територията на Република България“ отказа да сключи договор за изпълнение с Агенцията.

През 2020 г. в ИАБГ беше предвидено въвеждането на пилотния проект за противоградова защита със самолетен способ в райони, които не са защитени с ракети в Северна Централна и Североизточна България. През март 2020 г. по реда на Закона за обществените поръчки бе стартирана процедурата за избор на изпълнител. Поради епидемиологичната обстановка обаче, свързана с COVID-19, сроковете бяха променени и бяха възобновени от 17 април.

В резултат на проведената процедура единственият участник в нея беше избран за изпълнител на обществената поръчка и му бе изпратена покана за сключване на договор. След изтичане на предвидения в закона едномесечен срок обаче, участникът не предприе необходимите действия. Той информира писмено Агенцията, че се отказва да сключи договор.

Мотивите за това са, че заради извънредна ситуация от фирмата изпълнител са срещнали трудности, които са му попречили да се снабди с нужните разрешения. Те се издават от EASA (European Union Aviation Safety Agency) – Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз, която отговаря за безопасността на гражданската авиация със седалище в Кьолн, Германия. Тя е органът за извършване на сертификация, регулиране и стандартизация в областта на авиационната безопасност, припомнят от ИАБГ.

Очакваше се при успешно завършване на поръчката и възлагане на дейността, градозащитата по самолетен способ да започне от юли 2020 г.