Специалисти от животновъдното направление на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) ще направят още промени в проекта за допълнение на Закона за животновъдството, който беше публикуван за обществено обсъждане.
 
 
„Има възможности за подобряване на самия закон в някои сегменти - по-специално по отношение на контрола върху развъдните асоциации и развъдната дейност“, коментира пред Фермер.БГ зам.-министърът на земеделието, храните и горите д-р Янко Иванов.
 
Неговите наблюдения показват, че развъдните асоциации не допускат злоупотреби, но има случаи на „свободни тълкувания на закона“ по отношение на контрола върху племенните животни, селекционните книги и воденето на регистрите. Именно в тези направления предстоят промени.
 
Оценката на зам.-министър Янко Иванов е, че преброяването на селекционните животни, което се провежда в момента, върви много добре. Извършват се административни проверки за това как се водят племенните книги и селекционната дейност, като цяло.
 
 
„Поставихме ограничения за възрастта на животните. Не е нормално да водиш възрастни животни, като племенни. Ясно е, че от тях няма да очакваме приплоди. Сложихме и изисквания за здравния статус на животните, за да може наистина да имаме здрави стада от елитни, хубави животни, племенни“, поясни зам.-министър Иванов.
 
Стопаните в сектора са запознати и с проблемите с така наречените автохтонни породи – местни породи, които често за заплашени от изчезване, поради по-ниска продуктивност и изисквания към начина на отглеждането им.
 
„За тях имаме специална политика да се поддържа определен минимум генофонд, който при нужда да се използва за възпроизводство. Стигна се, обаче, до крайност. Част от асоциациите започнаха да ги развъждат над нивата, които бяха обявени първоначално и тези животни вече излизат от хипотезата на застрашените“, каза д-р Янко Иванов.
 
 
Заради държавната помощ, отпускана за автохтонните видове, имало случаи като такива да се регистрират животни, които не са типични представители на такива породи. 
 
„Приканихме самите развъдни асоциации да си направят ревизия на стадата и всъщност ние им помагаме. Правим проверки, за да може да оставят наистина само тези животни, които са типично племенни животни, които ще допринесат за оцеляване на породата, а не просто да имаме брой животни“, подчерта зам.-министърът.
 
Мерките дават резултати. Специалисти на министерството отчитат намаляване на броя на животните, които първоначално са били категоризирани като племенни. 
 
Общественото обсъждане на проекта за промени в Закона за животновъдството приключи на 24 септември. Предстои администрацията на МЗХГ да обобщи направените предложения и проектът да бъде внесен за разглеждане в Министерския съвет.