Повишаването на размера на минималната работна заплата на 420 лв. от 1-ви януари 2016 г.  налага промяна и в размера на задължителните осигурителни вноски за еднодневните договори в селскосто стопанство. Тези осигуровки се заплащат от работодателите авансово. 
 
От НАП предоставят актуална информация за вноските за 2016 г.:
 

Задължителни

осигурителни вноски (ЗОВ)

Месец

януари, април, септември 2016-

20 работни дни

(лева)

Месец

февруари, юли, октомври, декември 2016-

21 работни дни

(лева)

Месец

март, юни, ноември 2016-

22 работни дни

(лева)

Месец

май 2016 г.

19 работни дни

(лева)

месец

Август

2016

23 работни дни

ДОО - за родените

преди 01.01.1960 г.

(фонд „Пенсии“ и фонд ТЗПБ)

3,93

3,75

3,58

4,14

3,42

ДОО - за родените

след 31.12.1959 г.

(фонд „Пенсии“ и фонд ТЗПБ)

2,88

2,75

2,62

3,03

2,50

ДЗПО - за родените

след 31.12.1959 г.

1,05

1,00

0,96

1,11

0,92

НЗОК

1,68

1,60

1,53

1,77

1,46

Общо ЗОВ за родените преди 01.01.1960 г.

5,61

5,35

5,11

5,91

4,88

Общо ЗОВ за родените след 31.12. 1959 г.

5,61

5,35

5,11

5,91

4,88

 

Размерите на осигурителните вноски се внасят във фондовете на държавното обществено осигуряване, както следва:

  • фонд "Пенсии" за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. – 17,8 на сто;

  • фонд "Пенсии" за лицата, родени след 31 декември 1959 г. – 12,8 на сто;

  • фонд "Трудова злополука и професионална болест" – 0,9 на сто;

  • ДЗПО в универсален пенсионен фонд – 5 на сто.
     

Размерът на вноската за здравно осигуряване в НЗОК е 8 на сто.