Редуването на положителни и отрицателни температури се отразява неблагоприятно върху развитието на зимните посеви. Температурните разлики вече са довели до измръзване на ечемик и рапица в Северна България.
 
"Не е масово, малък е процентът, локални са измръзванията и проблемът е, че ще се отрази негативно върху положението на земеделските производители", каза Светослав Русалов от Националната асоциация на зърнопроизводителите.
 
"Дали те са им позволили посевите да влезнат в зимния сезон с достатъчно добре развита коренова система и възелнабратене. Този декември беше топъл месец и намали степента на каленост на зимните посеви", коментира доц. Дафинка Иванова – преподавател по Агрометеорология в Аграрен университет – Пловдив.
 
Неблагоприятното време нямада се отрази на качествотона зърнените култури, но има вероятност да бъде засегнат добивът. Затова, където има загуба, посевите трябва да бъдат подхранени, съветват специалистите. Зърнопроизводителите не се наемат да прогнозират предстоящата реколта, но се надяват тя да е добра.