Наредбата за изменение на условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания е обнародвана в ДВ (бр.43 от 30 май 2017 г.). С влизането й в сила, срокът за извършване на промени без санкция на вече подадени заявления, е променен.
 
 
Срокът за извършване на промени в заявленията и в приложените документи, включително добавяне на допълнителни схеми и мерки, както и земеделски парцели и/или животни по заявените схеми и/или мерки, е до 14 юни. След влизането в сила на измененията, крайната дата за подаване на заявления за подпомагане за кампания 2017 вече е 23 юни 2017 г.
 
С промяната в срока за подаване на заявления за директните плащания обаче, се променя и периода на задържане на животните. Така например по схемите за преходна национална помощ за говеда и биволи, проверката за броя на животните ще се прави към 23 юни. До този период стопаните трябва да са задържали поне 70% от референтния си брой животни, декларирани към 28 февруари 2009 г.
 
 
Подобна е ситуацията по схемата за преходната национална помощ за животните, където стопаните трябва да задържат животните си в рамките на 100 дни от 24 юни и до 1 октомври 2017 г. 
 
80 дни трябва да задържат животните си, животновъдите, които кандидатстват по схемите за обвързана подкрепа за животните, които започват от 24 юни и приключват на 11 септември 2017 .