Комисията по земеделието и храните ще проведе днес заседание, на което ще бъде обсъден законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма. Законопроектът беше внесен от Министерски съвет на 4 февруари 2014 г. за първо гласуване. Промените в Закона за туризма предвиждат в преходните и заключителни разпоредби на проекта и промени в отделни текстове на законите за ветеринарномедицинската дейност, за защита на растенията, за фуражите. При първото гласуване в пленарна зала на проекта на закон за изменение и допълнение на Закона за туризма беше подчертано, че промените са продиктувани от необходимостта за оптимизиране и прецизиране на данните и документите, чието представяне се изисква от заявителите на някои административни услуги.

 

Комисията по земеделие ще проведе дискусия и по проект на изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия. В дискусията ще участват в представители на МЗХ и български компании и фирми, извършващи дейности в областта на изкупуването и промишлената обработка на тютюн и производство на тютюневи изделия.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!