Министерството на земеделието и храните е направило промени в Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018г.
 
От обхвата на програмата се изключва мярката „Инвестиции в предприятия“. Средствата, определени за финансиране на изключената мярка, са прехвърлени към бюджета по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя“, към която бенефициентите традиционно проявяват най-засилен интерес. 
 
Това решение беше взето след проведени задълбочени дискусии между представители на компетентните органи, администриращи програмата и представители на браншовите организации в сектора, уточняват от Земеделското министерство. 
 
С изменената Национална програма можете да се запознаете чрез прикачения файл:
 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!