Сеитбата на пролетници в Добричка област приключва. В областта е извършена предсеитбена подготовка на 891 877 дка, като засети с царевица за зърно са 890 877 дка, обобщи Веселин Овчаров, старши експерт в Дирекция „Аграрно развитие” в Областна дирекция „Земеделие” в Добрич. Най-обширни площи с царевица са засети в общините Добричка – 284 567 дка, Генерал Тошево – 220 100 дка и Крушари – 111 700 дка. Частните стопани в областта са засели общо 237 964 дка с царевица за зърно, кооперации, сдружения и арендатори – 652 433 дка. 
 
В региона се сее и маслодаен слънчоглед. Предсеитбена подготовка е направена на 789 092 дка, засетите общо площи с тази земеделска култура са 785 785 дка. Най-много площи с маслодаен слънчоглед са засети в общините Добрич-селска – 203 035 дка, Генерал Тошево – 125 400 дка и община Каварна – 125 300 дка. От общо засетите с маслодаен слънчоглед площи с хербициди са третирани 210 200 дка. Все още не са обобщени данните за това има ли пропаднали земеделски площи в областта, като следващата седмица предстоят нови обходи от специалисти. Състоянието на есенниците е добро, каза Веселин Овчаров. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!