В петък – 5 април в град Благоевград ще се проведе съвместна информационна среща – семинар, по време на която ще се проведе и демонстрация. 
 
 
Семинарът е организиран от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Институтът по животновъдни науки в  Костинброд. Темата на срещата със земеделските производители е „Пролетно развитие на пчелните семейства и профилактика в пчелина“, информираха организаторите. 
 
На семинара д-р Панчо Запрянов от института в Костинброд ще запознае присъстващите пролетното развитие на пчелните семейства. Лекторът ще демонстрира начините за профилактика в пчелина в стопанството на Венета Ифандиева.
 
Експерти от службата за съвети в земеделието от звеното в Благоевград ще представят възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 - 2020 г.).
Семинарът ще се проведе в град Благоевград, пчелина на Венета Ифандиева.