Главният прокурор Сотир Цацаров разпореди на Специализираната прокуратура незабавно извършване на проверка за евентуални длъжностни престъпления и сключване на неизгодни договори от страна на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) във връзка с мобилните инсинератори.

Похарчи ли БАБХ милиони левове за схема с мобилни инсинератори?

Поводът е публикуваното журналистическо разследване - филмът на Генка Шикерова "Война на трупове". В разследването на журналиста, което така и не е публикувано от Нова ТВ се разкрива как БАБХ е похарчила близо 30 млн. лева за обезвреждане на животински трупове от март 2018 досега. Парите отиват само в две фирми, на които е платено за рекордни количества обработена трупна маса и то с мобилни инсинератори, чиито капацитет е в пъти по-нисък от този на екарисажите например. 

В хода на проверката от ръководството на агенцията ще бъдат изискани:

- Всички документи по обществената поръчка за обезвреждане на животински отпадъци, обявена от БАБХ през 2017 г.;

- Договорите, сключени от БАБХ за обезвреждане на животински отпадъци в процедура по пряко договаряне чрез мобилни инсинератори през 2018 г.;

- Всички анекси към тези договори, подписани до настоящия момент;

- Документи за всички плащания,извършени от възложителя по договорите и анексите - БАБХ, на изпълнителите, както и за осъществените от тях дейности, за които са направени плащанията. Целта е установяване на реално преработени и заплатени количества животински отпадъци.

- Документи, удостоверяващи упражнения контрол от страна на БАБХ върху работата на изпълнителите и количествата унищожени животински отпадъци, подлежащи на заплащане;

- Данни за капацитета на инсталациите;

- Мобилни инсинератори на всяка от фирмите изпълнители, както и данни за конкретните преработени количества от тях по време и място;

- Информация за състоянието на наличните екарисажи на територията на страната (според филма - във Варна и Шумен), както и за причините за неползването им за унищожаване на животински трупове особено в настоящата усложнена обстановка;

- Всички заповеди и указания на БАБХ относно предписания сега начин на унищожаване на труповете на умъртвените животни във връзка с болестта Африканска чума по свинете (АЧС).

Целта е установяване на причините, поради които тези трупове се загробват, а не се изгарят или обезвреждат по друг начин. Ще бъде извършена и преценка на евентуалната опасност за здравето на населението от такива действия.

- Информация за ползването на мобилните инсинератори в настоящата усложнена епизоотична обстановка, за ползването им при предни такива епидемии (птичи грип, чума по дребните преживни животни) и за извършените плащания от БАБХ.

Пресцентърът на Прокуратурата ще предоставя своевременно информация за резултатите от проверката и за последващите действия на прокуратурата.