Досъдебно производство срещу висши служители  от "Напоителни системи" ЕАД е образувано от звеното за антикорупция към столичната прокуратура (СГП), съобщиха от обвинението. 
Разследването е за безстопанственост, от която са настъпили вреди за дружеството в размер на повече от 800 000 лева.
 
 
Сигналът е подаден от изпълнителния директор на "Напоителни системи" Галина Панайотова. 
Според одитния доклад става въпрос за сключени договори от януари 2014 г. до декември 2015 г., който са за юридически услуги на стойност 790 352 лв. 
 
Проверката е показал, че има липси на отчети за свършената работа. А именно - към документите за извършено плащане по договорите за адвокатски услуги не е приложено искане/заявка с обосновка за необходимостта от извършване на разхода, както и по какъв начин е изчислена сумата по договора.
 
Също така, според обвинението, голяма част от възнагражденията  многократно надвишават определените адвокатски хонорари, като в същото време дружеството има на разположение четирима юристи.  
 
В същия период са сключвани още и консултантски договори, по които общо е платена сумата от 55 300 лева без ДДС. От тях обаче няма реален резултат от изпълнението им. Сред тези договори има такива за счетоводни услуги на стойност 16 800 лв., като едновременно с това в държавното дружество е имало 8 счетоводители и финансисти. Открит е договор за реклама с абсолютно непозната медия, наречена "Бизнес справочник Струма" на стойност 48 000 лв. без да е проведена процедура по закона за обществените поръчки.
 
От прокуратурата заявяват, че от събраните доказателства до момента може да се твърди, че ръководни длъжностни лица от "Напоителни системи" не са положили достатъчно грижи за управлението, стопанисването и запазването на повереното им имущество и от това последвали значителни вреди за държавното предприятие.
 
В хода на разследването ще бъдат изискани всички необходими документи, ще бъдат разпитвани свидетели и ще бъде изготвена съдебно икономическа експертиза. Прокурорът е определил двумесечен срок за разследване.