През 2014 г. производството на царевица възлиза на 3 137 478 тона - с 14,6% над нивото от предходната година, въпреки отчетеното намаление на реколтираните площи с 4,6%, сочи справка на Фермер.БГ в „Аграрен доклад 2015“ на МЗХ.
 
Средният добив е 7,68 тона/ха или с 20,2% по-висок в сравнение с реколта `2013 г. Засетите площи с царевица за реколта `2014 са 420 470 ха, което е с 2,1% по-малко спрямо предходната година. Най-голям е делът на площите с царевица в Северозападния район - 35,6% (145 444 ха), следван от Североизточния район - с относителен дял от 30,7% (125 438 ха) и Северен централен район с 27,8% (112 593 ха).
 
За поредна година най-много от площите с царевица са след предшественик пшеница - 46,6%. Делът на ечемика, включен в сеитбооборота на царевицата е 6,3%.
 
Производството на оризова арпа намалява през 2014 г. с 3,5% на годишна база, до 54 155 тона, при 10,8% по-нисък среден добив от 4,90 т/ха. Засетите площи с ориз през 2014 г. са в размер на 11 636 ха, с 12,9% повече спрямо 2013. 
 
Производството на овес бележи спад от 24,4% спрямо 2013 г. до 28,9 хил. тона, поради намаление на реколтираните площи с 16,8%, съчетано с понижение на средния добив с 9,6%. Най-много площи с овес са реколтирани в Югозападния район – 3 801 ха.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!