Производството на свинско месо в Полша бележи ръст от 8% през първите седем месеца на 2018 г., сравнено с година по-рано. Така продукцията вече е 1,2 млн. тона, информира meatinfo.ru.

Германия и Испания си поделят почти 50% от износа на свинско

Ръстът се дължи на увеличаването на броя на закланите животни през посочения период – става дума за ниво от 13,2 млн. глави, съобщава Комитетът по развитие на земеделието и овощарството (AHDB).

Том Форшоу, анализатор в AHDB, допълва, че важен фактор, който поддържа ръста на производството, е продължаващото увеличаване на вноса на живи прасенца за отглеждане.

Обемът на вноса на живи животни в Полша с тегло не по-малко от 50 кг расте от началото на годината. През периода януари – юни 2018 г. той се е увеличил с 20% на годишна база – до 3,3 млн. глави.

Около 87% от вноса на прасенца е от Дания. От Германия са доставени други 9% от животните.