През първите седем месеца на 2015 г. в страната производството на месо бележи ръст в сравнение на същия период на миналата година. Това сочи справка на Фермер. БГ.
[news]
 
50,6 хил. тона кланично тегло червено месо или с 0,2% повече спрямо същия период на предходната година са произведени в страната. Промишленото производство на червено месо в кланиците нараства с 16% на годишна база, до малко над 38 хил. тона, което компенсира намалението на добива директно в стопанствата с 29%, до 12,5 хил. тона. Месото, добито в стопанствата е за собствена консумация и не се предлага на пазара.
 
Над 70% от общото производство на червено месо за периода се формира от добива на месо от свине, който бележи ръст от 8,3% спрямо седемте месеца на 2014 г., до 35,9 хил. тона.
 
По предварителни данни на отдел „Агростатистика” на МЗХ, през периода януари–юли 2015 г. производството на бяло месо и субпродукти в кланиците е в размер на 57,7 хил. тона кланично тегло – с 2,3% повече спрямо същия период на предходната година. Около 75% от общото количество се формира от производството на месо и субпродукти от пилета бройлери, което се увеличава с 5,3% на годишна база до 43 хил. тона кланично тегло.
 
Производството на птиче месо е благоприятствано от сравнително ниските цени на фуражните култури за поредна пазарна година, силното търсене на вътрешния и на международните пазари и предоставяното финансово подпомагане по схемата на държавна помощ за хуманно отношение към птиците, стартирала в края на 2012 г.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!