Според експерти повишението на жизненото равнище в редица страни, производството на говеждо и други видове меса ще се удвои до 2050 г. в сравнение с количеството, произвеждано през 1999 г. или от 229 млн. т. до 465 млн. годишно. 
 
 
Но нарастването на световното производство на говеждо и други видове меса е станало един от основните фактори за увеличението на изхвърляните в атмосферата парникови газове. 
 
Животновъдството, даващо вторичен продукт, е отговорно за изхвърлянето на 18% повече емисии на въглероден диоксид, отколкото транспорта. Това показват данни на ООН и на няколко други неправителствени организации, съобщиха от електронното издание Globaldaily. 
 
В момента 30% от земята на планетата се използва за животновъдство, а за отглеждане на фураж – 33% от обработваемите площи. Разширяването на пасищата е станало основен фактор за унищожението на горите, които по тази причина поглъщат по-малки количества въглероден диоксид.