По оперативни данни на земеделското министерство към средата на септември 2021 г. производството на основни зеленчуци у нас изостава заради по-малко реколтирани или засадени площи.

Важното - слушайте в AgriПодкаст 

Засега от открити площи са прибрани с между 6% и 45,7% по-малко количества пипер, картофи, домати, краставици и зеле спрямо година по-рано. Намалението се дължи главно на по-малкия размер реколтирани площи, като при доматите и зелето се отчитат и по-ниски средни добиви, отбелязват от министерството. В таблицата с данните обаче е видно и друго:

Доматите на открито са с отрицателен знак по всички компоненти – засадени площи, реколтирани площи, производство и среден добив през 2021 г. спрямо 2020 г.

С 18% по-малко площи от основната култура са засадени тази година, производството отчита същия процент спад, а средно добитото от декар е с над 3% по-малко, възлизайки на 1 456 кг/дка. Най-голям спад има в засадените площи с краставици на открито (-34,5%), но за разлика от доматите, те отчитат повишение в средния добив с 12,4%, достигайки до 1 569 кг/дка. Въпреки това и при тях производството е спаднало с над 26 %.

В същото време общото производство на оранжерийни домати и краставици от началото на 2021 г. до момента е съответно с 5,6% и 15,3% над миналогодишното.

На този фон продукцията от дини и пъпеши продължава да бележи ръст от респективно 36,5% и 25,3% спрямо същия период на 2020 г., „вследствие на комбинация от нарастване както на реколтираните площи, така и на средните добиви”, отчитат анализаторите.