Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) да отпуска нисколихвени кредити за производство на пипер до 500 лв./дка.
 
 
Те да са за купуване на семена, разсади и вода, като кредитирането да се отнася до 200 дка, пипер. За това настояват от Асоциация български пипер.
 
Причината за искането им е хроничен недостиг на пипер като суровина за преработка и за прясна консумация. С предоставянето на възможност за кредититране, от асоциацията считат, че ще се увеличи производството на културата в страната. 
 
 
От асоциацията настояват и за създаване на нова държавна помощ за борба с икономически значимите болести и неприятели по пипера, а именно нощенка, цикада и бактериоза. От асоциацията считат, че помощта трябва да е до 160 лв./дка. 
 
Друго предложение на брашовиците е да се изплащат ежегодно средства по de minimis, като това да стане до намаляване на импорта с минимум 50 процента. 
 
 
Като последно искане, от асоциацията настояват да се подпомагат специализираните семепроизводство и разсадопроизводство като високоинтензивни и високорискови дейности, от които цялостното производство на пипер в страната. 
 
Всички тези искания са изпратени до служебния министър на земеделието и храните проф. Христо Бозуков, като решението за исканията е взето на общо събрание на асоциацията. 
 
Днес в Министерството на земеделието и храните (МЗХ) ще се проведе Консултативен съвет по плодове и зеленчуци, където се очакват от асоциацията да представят исканията си.