Близо 4 млн. лв. (3 849 640 лв.) са изплатени по Схемата за специално плащане за памук за Кампания 2020 г., съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Новости около авансовите плащания по мерките през ИСУН

Подпомагане получиха 112 земеделски стопани, които са заявили участие в схемата и отглеждат памук от сортове, вписани в Сортовата листа на България или в Европейския каталог на полските култури.

За да получат финансиранe, кандидатите трябваше до 1 декември 2020 г. да предоставят сключен договор за изкупуване на произведената от тях продукция. Това условие е разписано в чл. 17, ал. 2 от Наредба 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

Ставката за финансовата помощ е изчислена на базата на чл. 58 на Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г.