Производството на говеждо месо в Европа е изложено на риск от намаляване на ефективността, спад в потреблението и отстъпления от страна на ЕС в търговските преговори с Канада и с МЕРКОСУР. Това смятат представители на най-голямата фермерска организация Сopa Сogeca.
 
 
Организацията представи  в Брюксел предложенията си за действия в полза на сектора, пред комисаря по земеделие Фил Хоган и министри на земеделието. Copa Cogeca предлага в бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. да бъде запазена целенасочената подкрепа за поддържане на жизнеспособността на този чувствителен сектор, особено в районите в по-неблагоприятни условия и с малко алтернативи. 
 
Планът включва комплекс от инструменти за управление на риска, експортни кредити и застрахователни гаранции. Според тях това е един подходящ и ефективен начин за подпомагане на производителите, облекчаващ достъпа до нови пазари, чрез покриването на известни рискове. 
 
„Трябва да продължат промоциите на европейското месо в ЕС и в трети държави, като се запознават потребителите с високите стандарти за производство в Съюза. Необходими са по-големи инвестиционни помощи за подобряване на ефективността и иновациите в говедовъдните стопанства, за да се изпълнят критериите за устойчивост“, категорични са от организацията.
 
Комисар Хоган заяви, че секторът на говеждото месо реално има стратегическо значение за икономиката и благосъстоянието на европейските граждани, защото осигурява безопасна и здравословна храна, както и жизненоважни работни места в селските райони.