Изготвя се нова методика за определяне на доставните цени на продукти по училищните схеми „Плод” и „Мляко”, съобщи на брифинг преди дни изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ Борис Михайлов.

85 млн. лв. допълнително за земеделие

Целта е по този начин да се гарантират справедливи цени на продуктите и качеството. Именно относно справедливото определяне на цените на биологичните плодове за индивидуална опаковка по схемата за училищен плод малки и дребни производителите от страната изпратиха гневно писмо до медиите.

Преди да се впуснем в сравняване на цените на костилкови плодове – череши, праскови (нектарини) и сливи, ще изредим въпросите, които поставят фермерите, и отговорите, които чакат:

•    Защо цените на училищните биологични плодове са намалени и то с пъти спрямо предходни години? 
•    Защо цените не са обявени преди приема на заявленията на доставчиците на училищен плод и мляко?
•    Защо още не са известни цените в средата на месец септември? 

„Беритбите приключиха, плодовете не могат да траят и отидоха за преработка, преди всичко за ракии. После ще се отчита, че няма български биологични плодове и затова задължителната им доставка да отпадне“, недоволства Руска Бонева, производител от Новозагорско.

Като производители на сливи тя и нейните колеги настояват за справедливо отношение към своята продукция, впускайки се в подробни сметки и сравнения. Те дават за пример прасковите и сливите, за които по едно и също време се правят рязане, цъфтеж, механични обработки, пръскания, поливания, бране. 

По думите им обаче оценените приходи и подпомагания се различават в пъти по следните показатели:

1. Цена на индивидуални опаковки биологично произведени (лв.) праскови (нектарини): 1 брой (0,185 кг) – 0,65 лв.; сливи – 4-5 броя (0,140 кг) – 0,23 лв.

Цената на плод праскови (нектарини) е 0,65 лв. и е с 282,61% по-висока от тази на плод сливи – 0,23 лв. 

При костилковия плод череши цената е 0,91 лв. за 150 г, което е 398 % по-висока от цената на сливите за 10 г повече тегло, което е равно на 2 стотинки и този плод е с кратък срок на зреене. 
    
2. Процент на увеличение на цената на биологичния плод спрямо конвенционалния: за праскови (нектарини) е 75,7 %, а за сливи е 53,3 %, т.е. разлика от 22,4 %. 

„Как става така, при положение че се прилага една и съща методика и при всички останали плодове и зеленчуци увеличението е в диапазона от 73% до 78%, а само при сливите е най-малко – 53,3 % (от 0,15 лв. става 0,23 лв.), докато при другия пренебрегван продукт – зеленчука моркови, е 62,5%“, пита Бонева.

3. Минимален добив от декар и подпомагането му по схемата за обвързано подпомагане за плодове:

•    Добив: праскови (нектарини) – 375 кг, а за сливи – 312,3 кг;
•    Финансово подпомагане: за праскови (нектарини) и череши за 2020 г. е 225,30 лв./дка, а за сливи – 115,02 лв./дка, почти 2 пъти по-малко.

„Тази разлика от 110,28 лв. на декар може ли да се покрие от по-високия изискуем добив от 62,7 кг/дка“, добавя производителката.

4. Праскови (нектарини), череши и сливи са все костилкови плодове и са им определени едни и същи референтни цени от 1019 лв. като създадени трайни насаждения. Но излиза, че при различните схеми сливите са с пъти по-малко подпомагане при еднакви разходи на декар.

За финал производителите на сливи подчертават, че не са против колегите, производители на други плодове и зеленчуци, и не желаят намаляването на техните цени, но настояват за справедливо и съпоставимо отношение и действие към своя труд и продукция.