Държавите от Регион „Три морета” затвърдиха позицията си против предложението за тавани на директните плащания. Това се случи с подписването на обща декларация, на 12 и 13 декември 2018 г. в Букурещ.

 

Цветан Берберов: Когато сме заедно, сме голяма сила

 

Под ротационното домакинство на Лигата на асоциациите на земеделските производители в Румъния се проведе четвъртата среща от формат „Три морета” (групата на земеделските камари и организации от Централна и Източна Европа), в която участваха представители от България, Румъния, Литва, Полша, Словакия, Чехия и Унгария, съобщиха от Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ).
 
 
По време на Форума всяка организация представи своята позиция по ОСП след 2020 г., както и текущите си преговорни приоритети, като накрая бе приета обща декларация относно бъдещето на Общата селскостопанска политика след 2020 г. В хода на дискусията бяха обсъдени също възможностите за бъдещи съвместни действия по застъпничество на европейско ниво, с които да популяризират позициите на държавите от Региона „Три морета”.
 
 
В дискусионната част относно бъдещето на ОСП най-коментираната тема бе предложението за налагането на тавани на директните плащания, като в подписаната декларация земеделските организации настояват, че наличието и размера им трябва да бъдат доброволен избор на всяка държава членка. Също така се заявява категорична позиция в подкрепа изравняването на директните плащания за целия ЕС, както и искането бъдещата ОСП след 2020 г. да бъде силна политика с адекватно финансиране.
 
 
Във форума взеха участие министърът на земеделието и развитието на селските райони на Румъния Петре Даея и председателят на Комисията по земеделието, горите, хранителната индустрия и специфични услуги в Камарата на депутатите на Парламента на Румъния Стънеску Александру. Министърът заяви намерението си да защитава исканията на земеделските производители от държавите от Региона „Три морета” по време на предстоящото от1 януари 2019 г. Румънско председателство на Съвета на ЕС.
 
 
По време на срещата председателят на НАЗ Костадин Костадинов обяви домакинство на България на следващата ротационна среща от формата Регион „Три морета”, която ще се състои през март 2019 г.