В Община Адунаци Копъчени, окръг Гюргево се проведе заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група. В региона се развива основно зеленчукопроизводството, информира Дарик радио. На срещата от румънска страна присъстваха представители на Окръжен съвет Гюргево, Трансграничен Бизнесцентър „Данубиус”, Румънската земеделска камара, Щраусова ферма SC Suraki SRL, Румънската агенция за плащания за развитие на селските райони и рибарство, както и кметовете на общините Гостину и Малу.

 

В българската група се включиха представители на Областна администрация, Асоциация „Еврорегион Данубиус”, Областна дирекция „Земеделие” Русе, Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“, Областна дирекция на Агенцията за безопасност на храните, Областна служба за съвети в земеделието и земеделските производители от общините Бяла и Сливо поле.

 

Лили Ганчева, изпълнителен директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус”, представи относими решения и становища на работната група от предходни заседания, касаещи изкупуването на зеленчукова продукция от български производители. Тя информира присъстващите, че съвместно с Трансграничен бизнесцентър Данубиус се подготвя двуезична база данни за по-големите регламентирани зеленчукови борси и депозити, определени с решение на Инспекцията по прилагане на селскостопанските политики към Министерството на земеделието и развитието на селските райони на Румъния.

 

Даниел Иван, председател на земеделската Камера Гюргево, презентира теми, свързани със сътрудничество в областта на развитието на нови технологии за подобряване на качеството на земеделските продукти и конкурентоспособността на хранително-вкусовата промишленост и възможности за асоцииране на производителите на зеленчуци и плодове.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!