Сектор “Тютюн” настоява за подпомагане на вписани в Регистър за 2022 г тютюнопроизводители по схема de minimis. Това пише в писмо от предсецателя на Националната асоциация на тютюнопроизводителите-2010 (НАТ-2010) Цветан Филев до служебния министър на земеделието Явор Гечев и заместниците му Тодор Джиков и Крум Неделков. 

Гласувайте: Какво очаквате от служебния земеделски министър?

Като аргументи Филев посочва познатите проблеми за всички в сектора - постоянно повишаващите се цени на горива, торове и препарати, галопираща всеобхватна инфлация, както и невключване на бранша в мерките за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19 за 2022 г. 

“Затова настоявам за организиране на предварителна работна среща на сектор “Тютюн” с държавни експерти от Министерството на земеделието, последвана от свикване на Консултативен съвет (КС) по тютюна към министъра на земеделието най-късно до средата на месец септември 2022 г.”, пише в писмото Филев. 

Основни точки, които следва да бъдат включени в дневния ред според него са: 

- Подпомагане на вписани в Регистър за 2022 г тютюнопроизводители по схема de minimis;

- Помощ по мярка за преодоляване  на последиците от войната в Украйна;

- Информация относно нивото на преговори по Националния стратегически план на България за новата ОСП (2023-2027), касаеща Преходна национална помощ за тютюн (ПНПТ) с нова референтна рамка.