Общо 250 хиляди лева са предвидени от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) като държавна помощ De minimis за производителите на ориз.

 

Кандидатствали са 62 оризопроизводители. Те са декларирали за подпомагане общо над 86,5 хиляди декара оризови полета в областите Пазарджик, Пловдив и Стара Загора. Най-много са заявените площи в област Пловдив - 68 хиляди дка.

 

Оризопроизводителите ще получат субсидия до 7,20 лева на декар засята площ. Помощта се отпуска за покриване на част от разходите за купуване на поливна вода от „Напоителни системи” - ЕАД. Тя е предназначена за физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г.

 

Друго условие е стопаните да нямат задължения към държавния бюджет, ДФ „Земеделие”, Държавния поземлен фонд и „Напоителни системи” - ЕАД. Сключването на договорите по схемата и изплащането на средствата трябва да приключи до 28 август 2014 г., припомнят от ДФЗ.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!