Производители на зрял лук и арпаджик от района на Айтос изразиха категоричното си несъгласие за прехвърляне на лука в трета група. Те изпратиха протестно писмо във връзка с промените в обвързаната подкрепа в сектор „Плодове и зеленчуци“ за 2019 г., научи Фермер.БГ.
 
 
„Недопустимо е  факторът увеличение на площите да бъде мотив за прехвърляне на лука в група трета или други. Знаем, че има и земеделски стопани, които не го отглеждат за прибиране и продажба, но това не са обикновените производители, а специални хора, на които никога не се правят проверки и първи си получават субсидиите“, пише в протестното писмо, изпратено до премиера Бойко Борисов и ресорния министър Румен Порожанов.
 
Фермерите са категорични, че е практически невъзможно едно стопанство да отглежда повече от 350 дка лук. И припомнят, че работата на контролиращите органи, е да прави  реални проверки на място. 
 
„Направеният анализ по време на работната група, който се счита за мотив, за прехвърляне на лука в трета група /или други/ е непълен и необоснован. Информацията за група плодове и група зеленчуци в него не е изготвена по еднакви критерии. Така например за плодовете има стойности за заявените площи през 2016 и 2017 г. и на установените площи, които естествено са различни. И за средните добиви има данни, а за зеленчуците няма. Защо? Отговорът е, защото ако има и на зеленчуците, трябва да има намаление на силно завишените ставки и на други видовете зеленчуците, които нямаха представители на работната среща. На всички видове плодове и зеленчуци, които са имали представители, интересите и исканията са удовлетворени, а на непоканените  всички в трета група. Защо е този двоен стандарт, граничещ с дискриминация?“, питат реторично производителите.
 
Според тях има и манипулация в записаните ставки.
 
„Намалените площи за плодове за 2016 г. са 6 785,16 ха или с 18,90 %, а за 2017 г. намалените площи са 6 424,21 ха или с 20 % за основна група и 24,6 % за  група други. Освен това някои изчисления в таблица 9 са и грешни. Защо обаче в таблица 10 на анализа, е записана ставка субсидиране на основна група зеленчуци 1 835,54 лв., а са изпратени 1 544,45 лв.? Това е манипулация. Трябва ли да търсим истината в Брюксел?“, пише още в писмото, изпратено и до Фермер.БГ.
 
[news]
Производителите изтъкват, че подадената информация за зеленчуците, е само за заявени площи. Липсва информация за установени площи и средни добиви, което води до извода, че проверки не са правени и се плаща на всички заявени площи. 
 
„За тях  и сега се направи  нова схема – отглеждане на био зайци върху пасища и ако последват някакви реакции, ще се измисли друга нова схема, както в предходните години – калифорнийски червеи, пъдпъдъци, коне, тикви и т.н. Тиквите никакви ги няма в анализа, но след кратки пресмятания се установява, че през 2016 г. те са били 16 078 ха от общо 37 211 ха – т.е. 43,20 % от всички зеленчуци. 
При лука нарастването е 1,47 пъти. Липсата на реални проверки и контрол засили апетита на участниците - чертожници и те увеличиха площите си през 2018 г. с 1000 ха при лука и с 1 648,80 ха при картофите. Предполагаме, че има и 45 нови участници-схемаджии или старите разделят стопанството си. Ако тези некоректни производители на лук и картофи бяха проверявани и санкционирани, резултатите нямаше да са такива и тогава  наказани нямаше да сме ние – коректните,  а нарушителите“, се казва в протестното писмо.
 
Фермерите са категорични, че няма да допуснат двоен стандарт за зрелия лук.
 
„Площите с картофи през 2017 г. са увеличени с 67 % или с 3 746,69 ха, а за 2018 г. са заявени с 1 648,8 ха повече. Тези увеличения са значително по-големи от тези с лука, но засега културата картофи не се предлага за преминаване в схема други. За тях има и допълнителни програми за подпомагане и голямо несъответствие  на стойностите на регистрираните площи  към МЗХГ – 109 685,90 дка, а към БАБХ, институцията извършваща фитосанитарния контрол, площите са приблизително 36 000 дка. Какво направи и прави МЗХГ, и ДФЗ за близо 76 000 дка засети с популярното име ,,свински картоф”? Разбира се, че нищо, щом ,,заслужено ги оставя” в първа или втора група, но не и в последната – трета група“, коментират производителите.
 
Те обориха и твърдението, че разходите по прибирането на лука са малки.
 
„Тази операция прибиране на лука включва ръчно вадене  на главите лук от земята. Необходими са субсидии, за да намалят загубите ни. Ние съществуваме, защото всички от фамилията работим  от тъмно до тъмно на лука. Средното възнаграждение за ръчен труд на ден е минимум 35 лв., но не и за нас и близките ни. Производственият процес е 8-9 месеца и в него има много социален ефект. Ние заслужаваме уважение и поздравления, а не унижение и унищожение“, заключват фермерите в протестното писмо.