С порастване на обема на стопанството, административната тежест се увеличава, всички разходи се увеличават. Противно на индустриалната логика с увеличаването на обема нашата себестойност не пада, производителността ни не намалява, а обратното.

Затова е все по-трудно да се организира процесът на производство на зеленчуци, понеже не е механизиран, а е ръчен труд”, коментира за Агри.БГ Пламен Янчев, производител на зеленчуци, дини и пъпеши в района на Долни Дъбник. Според младия стопанин все по-трудно е голям брой работници да работят ефективно на полето. 

“Растителнозащитните мероприятия и всички други агрономически дейности, които се извършват, също стават по-сложни и затова сме свидетели, че в нашата страна и не само, няма много големи стопанства за производство на зеленчуци и поради тази причина ставаме неконкурентни.

От определен обем нагоре нещата се мултиплицират и административната тежест стига до нива, които намаляват ефективността на стопанствата”, категоричен е той. 
В момента Пламен Янчев управлява стопанство от около 400 дка, в което се гледат най-голям дял безсеменни дини, пъпеши, зеле и карфиол. 


Производствените разходи се увеличават с различен темп, с различна динамика всяка година, настоящата година не прави изключение. Много малко от ресурсите, които използваме тази година, са с по-ниска цена, например, торовете.

Торовете са по-евтини от миналогодишните. За сметка на това препаратите за растителна защита са поскъпнали, цената на работната ръка се е увеличила между 20 и 30%, работните заплати, които даваме на служителите, които са на постоянен трудов договор, също се увеличават всяка година, цената на водата се увеличава. Имаме процент съпоставим поне с годишния инфлационен процент, с който нашите разходи за производство се увеличават”, каза още Плавен Янчев. 

За съжаление обаче, не винаги тази логика присъства и при пазара. Понякога свръхпроизводството на стока дори с по-висока себестойност довежда до продаването и реализирането й на ниска цена, защото е нетрайна и защото стопаните се притесняват да не я изхвърлят. 

Тогава се налага да работим без печалба. Доста често се работи на загуба. Разходите малко по малко се увеличават, надяваме се цените на дините да са на нивата на миналогодишните”, допълни още Янчев. 


В момента в стопанството на Янчев реализират първите партиди от безсеменните червени и жълти дини на пазара. Фермерът държи на качеството и късите вериги на доставка, затова и продукцията, която може да бъде намерена в търговските вериги, е предпочитана от родния потребител.