Цените на пшеницата и ечемика в нашия регион са най-високите от 2012 г. досега, като може да се очаква, че догодина равнищата им ще бъдат още по-високи.
 
 
Центърът за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) обяви това в своя редовен месечен бюлетин за пазара на основните аграрни стоки. Ситуацията сега до голяма степен напомня картината от 2006 г. от гледна точка на три основни фактора: по-слаба световна реколта, силно платежоспособно търсене и икономически растеж с добри средногодишни цени.
 
При това положение е възможно през следващата пазарна 2019/2020 г. глобалната реколта от зърно да бъде още  по-ниска, а цените - още по-високи. 
 
Изследователите от CAPA са консервативни в очакванията си за цените на хлебната пшеница тази есен. Те прогнозират средна стойност 325 лв./тон при 291 лв./тон през юни. За сравнение по данни на Софийската стокова борса миналата седмица там е отчетена сделка на цена 405 лв./тон с незабавна доставка.
 
За фуражната пшеница анализаторите прогнозират цени около 305 лв./тон при 280 лв./тон през юни. По първоначални оценки на САРА добивът от царевица ще е около 6,7 т/ха (по данни на ЕК 7,8 т/ха), а производство около 2,9 млн. т. Оценката за добива от слънчоглед за 2018/19 г. е той да достигне 2,4 т/ха (2,7 т/ха по оценки на ЕК).
 
Ожънатият слънчоглед се очаква да достигне около 1,77 млн. тона и така около 1,2 млн. тона слънчогледово семе да отиде към маслобойните. Количествата през последните две-три години са приблизително същите. Общият износ на белен и небелен слънчоглед ще се движи на границата от около 600 хил. т.
 
Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) отчете към 20 септември, че вече са прибрани 1,543 млн. тона слънчоглед и ако до края на кампанията средните добиви се запазят на отбелязаното високо равнище, реколтата може да достигне 1,9 млн. тона.