Цените на едро на свинско месо започнаха да се покачват, а очакванията са тенденцията да продължи и през следващите два месеца. 
 
 
Основания за това дава позитивната тенденция на цените в ЕС, които отчитат увеличение с 0,2% спрямо предходния месец, посочва месечният бюлетин на Центъра на икономически изследвания в селското стопанство (CAPA).
 
Стойността на свинското в България е средно 2868 лв./тон кланично тегло през април тази година, като през юли вече достига 3300 лв./тон, а за август прогнозата на анализаторите от CAPA е за 3400 лв./тон или с 18,5% над априлската стойност.
 
Според други наблюдатели причината за необичайното поскъпване на свинското през пролетно-летния сезон е настъплението на Африканската чума по свинете (АЧС) в част от страните-членки на ЕС, което води до големи загуби на собствениците и намаляване на поголовието.
 
През миналата година в България са произведени 75 160 тона свинско месо, което представлява 3% ръст на годишна база, отбелязват от Центъра. Увеличението на производството се дължи основно на повишеното промишлено производство с 4%, докато в стопанствата има намаление с 13,6%.
 
 
Изследователите наблюдават спад на цените на едро на говеждото и на телешкото месо, като през юни е достигнато ниво от 4,29 лв./кг кланично тегло. 
 
„Това равнище е над отчетеното за същия период на 2016 г., докато в ЕС се наблюдава спад под нивото от предходната година през първите седмици на месец юли. Прогнозира се цените да нарастват през идните два месеца, което се обуславя най-вече от свиването на производството през летните месеци“, коментират анализаторите.
 
                                   Цени на месото в България - лв./тон кланично тегло
Източник: ЕК                             „-" - Няма данни;   * - Прогноза на CAPA
 
Произведеното през миналата година у нас говеждо и телешко месо в кланиците отбелязва ръст с 9% спрямо предходната година, докато производството в стопанствата намалява с 5%. Общото произведено в страната количество през 2017 г. възлиза на 17 519,4 тона, което е над нивото от 2016 г. – 17 462,5 т. Повишението се дължи на ръст в средното кланично тегло на едно животно, като в същото време броят на закланите говеда намалява.
 
Прогнозата на CAPA е, че цените на тон кланично тегло на пилешкото месо ще се задържат на нива от 2,95-3,00 лв./кг и през август, като причините за това са едновременно увеличеното производство в страната и понижението на цените на европейския пазар.
 
Производството на месо от дребен рогат добитък през миналата година е намаляло с 4% на годишна база. По значителен е спадът на произведеното месо от кози – 9%, докато при овчето месо намалението е 3%. Според анализаторите, това се дължи единствено на цикличност на пазара.