Тенденцията към повишаване на рентите за земеделски земи ще се запази и през тази година, главно защото стойността на обработваемите площи в България и Румъния е подценена на фона на останалите страни в ЕС.
 
 
Това коментира Стайко Стайков, председател на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ), пред Фермер.БГ, във връзка с изследване на Националния статистически институт (НСИ), според което рентите за най-плодородните земи в Добруджа са се увеличили миналата година с 9% до 93 лв./декар.
 
„Съществува естествен тренд и заради инфлацията, така че е съвсем нормално е да има ръст на арендните плащания от 3-4%. Земеделието е отрасълът, който наред с туризма, се развива правилно в най-конкурентна среда. Така че всеки, който печели и разбира, ще инвестира парите си в земя. Тя е ограничен ресурс, който не се произвежда. Сделките са все по-трудни сделки и е нормално да има ръст“, каза Стайко Стайков. 
 
Очакванията са цените за наемане на земеделски земи да се придвижват плавно нагоре, тъй като няма голям инвеститор или нов играч на пазара, който да създаде силна конкуренция.
 
Значително въздействие върху размера на рентата е оказало въвеждането на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ през Кампания 2017. Промяната доведе до изваждане на необработваемите земи от площта на парцелите, отдадени под аренда. Така при една и съща арендна вноска стойността за един декар обработваема земя излиза по-висока.
   
„Преди се правеше средна рента и се отдаваше всичката земя. Сега се отдава само обработваемата и вече не се прави средна цена. Така на места се получават драстично по-високи ренти. Отделно и от инфлацията има увеличение с 1-2 лв./декар“, обясни председателят на Асоциацията.
 
 
Промяната в субсидирането естествено води до стремеж към разширяване на обработваемите площи.
 
„Има такъв процес, но разработването на земята е много трудоемко и много скъпо, затова протича с много бавни темпове. В момента даже ние в Асоциацията имаме фирма, която се занимава с това, но не може да насмогне. Малко са специализираните машини в България. Те са от ново поколение, които надземно и подземно изчистват земята. Там, където сме в т. нар. недопустим слой, когато земята е изчистена, се прави комисия и площите се включват в слоя. Тогава вече подлежат на обработка и на субсидиране“, каза Стайков.
 
Експерти на асоциацията от години отбелязват, че в страната има между 5 и 10 млн. декара земи за разработване, които рано или късно ще се включат в аграрното производство. За сравнение, обработваемите земи сега в страната са 34.738 млн. декара, от които 14.288 млн. декара се отдават от собствениците с договори за аренда.
 
„Населението на света рязко се увеличава и необходимостта от зърнени култури става все по-голяма. Обработваемата земя не се произвежда, тя намалява вследствие на урбанизация, на ерозия, на други фактори. И, дай боже, в страната да има напояване, защото в Южна България след 10-20 години ще има много голям проблем с ерозията“, коментира Стайко Стайков.
 
Неговите очаквания са, че като цяло цените на земеделските земи и рентите ще се повишават най-бързо в районите с развита мелиорация.