Производство на домати у нас през 2020 г. няма да бъде под нивата от предишната година, каквито бяха очакванията, а ще се увеличи с 2%, достигайки 148 хил. тона, сочи анализ на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA).

Зърно: Забавената жътва в Русия поддържа цените с 10% нагоре

По данни на ЕК общото производство на домати за прясна консумация в Съюза се очаква да падне с 2% на годишна база, до 6,5 млн. тона. Испания, която е най-големият производител, се очаква да свие производството си със 7%, което се дължи на ефектите от коронавируса, свитите пазари и неизвестностите с работната сила. 

През 2019 г. родният пипер отбеляза значителен ръст в производството – 20 %. Според CAPA тази година реколтата от него ще бъде с 5% по-малко спрямо миналата, слизайки до 59 хил. тона. Пиперът е сред трите култури с най-големи колебания на производството, които възлизат на около 15% през отделните години. Причината е доминацията на производството на открити площи.

През юли производството на пипер на открито е било с 49% по-малко спрямо година по-рано, сочат данни на земеделското министерство.

Прогнозата на САРА за производството на краставици през 2020 г. е за количества от 74 хил. тона, като тук се отчитат най-малките вариации в производството заради високия процент на оранжерийното производство. През 2019 г. полското производство на краставици нараства чувствително до 31 хил. тона.

Цените през 2020 г. на дребно и едро са близки до тези през 2019 г., когато бяха отчетени най- високите нива за последните 5 години, казват експертите.