По-ниските добиви на зърно в ЕС и в Черноморския регион изглежда вече са изчерпали потенциала за ръст на цените, сочи нов анализ на ИнтелиАгро.
 
 
Изследователите разглеждат октомврийската оценка на Департамента по земеделие на САЩ (USDA) за глобалната конюнктура при зърното. Докладът потвърждава досегашните очаквания, че за първи път от пет години насам преходните запаси от пшеница в света ще намалеят.
 
Запасите обаче остават над една трета от годишното потребление, което засега възпира цените от по-голям ръст. Българските зърнопроизводители имат шанса да бъдат в година с добра реколта при пшеницата, в условията на много слаби резултати в големи части от Европа и Русия, която остава далеч от миналогодишния си зърнен рекорд.
 
Прогнозата за глобалното производство на пшеница през 2018/19 г е понижена от USDA с 2 млн. тона, спрямо доклада от септември до 731 млн. тона. Това е с близо 4% (28 млн. тона) по-малко от историческия връх, достигнат през предходната 2017/18 г.
 
В сравнение с предишния доклад най-голямо е понижението за оценките на реколтата в Австралия – с 1,5 млн. тона до 18,5 млн. тона. Продължителното засушаване там може да доведе до най-ниското производство от 2007/08 година насам. 

                      Световно производство и потребление на пшеница (млн. тона)

Източник: USDA                                           * Предварителна оценка; ** Прогнози
 
Резултатите при пролетната пшеница се очертават по-слаби от очакваните досега. Прогнозите за производството в Русия например са съкратени с 1 млн. тона до 70 млн. тона. Това е с 18% по-малко от миналогодишния рекорд. 
 
Ясна е вече и картината в ЕС и САЩ, където USDA не прави промени в сравнение със септември. В Общността реколтата се оценява на 137-138 млн. тона – поради неблагоприятните климатични условия тя намалява с 10% на годишна база. 
 
Световното потребление през текущата пазарна година също остава без съществени изменения спрямо прогнозата през миналия месец – 746 млн. тона. Така след лека преоценка в началните запаси USDA залага на глобални преходни запаси в края на 2018/19 г. от 260 млн. тона – с 1 млн. тона по-малко от септемврийския доклад. След пет години на ръст преходните запаси през настоящата кампания вероятно ще отстъпят с 15 млн. тона, но все още ще останат внушителните 35% от цялото световно потребление.