Поднормените температури през изминалите дни забавиха темповете на развитие при земеделските култури. Вследствие на падналите валежи нивата на почвените влагозапаси се повишиха и подобриха условията за развитие на пролетните култури – царевица и слънчоглед, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

АГРОПРОГНОЗА

Регистрирани бяха валежи, които на места варираха между  30-60 l/m2 – Добрич, Карнобат, Велико Търново, Шабла, Силистра, Разград, Ловеч, Бургас, Кнежа, Казанлък. 

През първите дни на следващия седемдневен период агрометеорологичните условия отново ще се определят от неустойчиво време с валежи. Но след това се прогнозира стабилизиране на времето, постепенно повишаване на температурите и нормализиране на топлинните условия, при които ще се осъществяват вегетационните процеси при земеделските култури. 

При пшеницата ще протичат фаза млечна зрелост и преход от млечна към восъчна зрелост. При ечемика масово ще се наблюдават фазите восъчна и пълна зрелост и приключване на фенологичното му развитие.Рапицата ще узрява. При царевицата и слънчогледа ще продължава листообразуването и увеличаването на вегетативната маса.

В началото на периода на места не са изключени локални интензивни валежи и вятър, които да нанесат допълнителни щети по земеделските култури, предупреждават агрометеоролозите 

Условията през първата половина от периода временно ще ограничават възможностие за извършване на сезонните агротехнически дейности с приоритетно значение, сред които е реколтирането на узрелите посеви с ечемик

През втората половина от периода прогнозираното относително сухо време ще позволява провеждането на растителнозащитните пръскания при трайните насаждения и зеленчуковите култури, и жътвата на ечемика.