Средната изкупна цена на овчето мляко ще се повиши през тази година от около 1.20 лв./л сега на 1.30 лв./л, прогнозира Центърът за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA).
 
 
Докладът „Средносрочно развитие на млечния сектор. Актуализирани средносрочни предвиждания до 2022 г.“ посочва, че през следващите пет години се очаква цената да продължи да расте, като ще достигне 1.50 лв./л.
 
В момента обаче „една част от основните потребители на млечни продукти от овче мляко - Близкия Изток изпитват икономически трудности, което може да задържа цените около 1.20 лв./л“, отбелязват анализаторите. 
 
Според тях, значим фактор за поскъпването от една страна е недостатъчното количество мляко, което се предлага на мандрите от стопанствата, както и сериозният ръст на директните продажби. Цената, която тези производители успяват да получат при вътрешна преработка и реализация на готовия продукт е около 2 лв. 
 
 
„Това, което обаче пречи за по-осезаемото увеличение на изкупните цени на овчето мляко е именно разпокъсаността на производството и оскъпеното събиране на млякото, както и спецификата на овчето мляко и продукти“, посочват изследователите от Центъра.
 
Анализът подчертава, че поради по-високата цена и предпочитанието на значителна част от потребителите към продукти в среден и нисък ценови клас в България, млечните продукти от овче мляко не успяват да разширят своя пазарен дял в страната и преработвателите се насочват към износ. 
 
 
„Средногодишно около 85% от произведеното овче сирене и 55% от произведения кашкавал се изнасят, като потреблението на овчи млечни продукти в страната в основна степен се осигурява от фермерските продажби. Износът на овче бяло саламурено сирене средно за периода 2013-2017 г. е бил около 5.5 хил. т, като между 2018-2022 г. очакваме да се покачи до 6.8 хил. т“, допълва докладът. 
 
Изследователите обобщават, че в световен мащаб в последните две-три години се наблюдава свиване на предлагането на овче мляко. За миналата година се очаква да бъдат отчетени около 9.5 млн. т, докато само няколко години по-рано предлагането достига 10.2 млн. т. 
 
 
Делът на овчето мляко в световното производство на мляко пада непрекъснато и от 2% в началото на века, вече е около 1.3%. В същото време консумацията му се повишава заради увеличаване на населението на пазарите, където продуктът е най-търсен. 
 
„Ето защо има перспективи за увеличаване на експорта на овче сирене и кашкавал, и те са по-скоро благоприятни“, отбелязват изследователите.
 
Млечният сектор изпитва остри проблеми свързани със структурната раздробеност, ниската продуктивност, липсата на вертикална и хоризонтална интегрираност, като най-застрашени са малки и средни стопанства между 20-150 млечни крави и тези между 100-300 овце, подчертава докладът.