Средният добив на пшеница през новата реколта у нас се очаква да бъде около 4,90 тона/ха. Общото производство се оценява на 5,8 млн. тона, което е с около 15% над миналогодишното, когато прибраната пшеница падна на равнища от преди 2015 г., припомнят от Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA).

Борсите не могат да насмогнат на високите котировки

Критични за добивите остават природните условия в следващите 2 месеца, правят уточнение анализаторите.

Според тяхната първоначална оценка добивът при ечемика през новата реколта ще бъде 4,6 тона/ха. Най-вероятните максимални обеми ще възлязат на 500 хил. тона, като тези количества са близки до миналогодишните.

Анализатори: Засетите площи с есенни култури е с 2-3% под миналогодишните. Площите с пшеница са около 1,2 млн. ха, ечемикът остава около 115 хил. ха, а рапицата намалява до 120 хил. ха.

Средните добиви при рапицата се очаква да бъдат около 2,7 тона/ха. Общото максимално количество за 2021/22 г. се прогнозира на 400 хил. тона. Това е с 25% повече спрямо 2020 г., когато производството падна на нивата от 2012 – 2013 г.

Предвижданията за производството при есенници с обеми над показаните средни се оценява на +30%, а за по-ниска реколта, с по-голям спад от тези средни, е с вероятност 15%. Показаните средни с вариация + или -8% са изчислявани на 55%.

В следващите 1-2 години световните цени на зърнени и маслодайни култури ще останат високи. Финансовите стимули за справяне с COVID-19 подсилват ликвидността, което върви с ниски преходни стокови запаси в световен план, заключават от Центъра за икономически изследвания.